Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Hyský, Praha 1, Chomutov

Právní poradenství pro firmy, obchodní společnosti, spolky, podnikatele a živnostníky

Naše advokátní kancelář úspěšně poskytuje právní služby již od roku 1995. Tyto dlouholeté zkušenosti pak uplatňujeme zejména v oblasti občanského a obchodního práva.

Poskytujeme externí právní poradenství pro firmy, obchodní společnosti, spolky i drobné podnikatele z různých oblastí podnikání. Komplexní právní poradenství zahrnuje veškerý servis od založení společnosti až po její likvidaci.

Jedná se především o:

 • založení společnosti - s.r.o., k.s., v.o.s., a.s., nadací, družstev, spolků
 • změny v již existujících společnostech
 • majetkové vypořádání společníků
 • sepisování obchodních smluv
 • kontrola smluv navržených protistranou
 • poradenství při přípravě nových projektů
 • správa a vymáhání pohledávek z obchodního styku
 • řešení sporů mimosoudní cestou - smírčí řízení
 • zastupování před soudy všech stupňů
 • zastupování ve správních řízeních
 • nekalá soutěž
 • vznik a ukončení pracovního poměru
 • pracovní smlouvy
 • pracovně právní spory
 • řešení právních problémů zaměstnanců
 • interní firemní předpisy
 • náhrady škod
 • insolvenční právo
 • likvidace společnosti

Poskytované právní služby zahrnují také samostatné procesní zastupování před soudy všech stupňů bez nutné osobní účasti klienta.

Advokát Mgr. Vladimír Hyský je zapsán v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR jako rozhodce pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv pod ev. č. 16.

Právní služby poskytujeme nejen v místě sídla advokátní kanceláře v Praze 1 a pobočky v Chomutově, ale po dohodě také přímo v sídle klienta. Podstatnou část této právní agendy lze vést rovněž formou elektronické komunikace s klientem, což výrazně šetří čas.

Kancelář poskytuje právní služby v aktivní součinnosti s notářem, daňovým poradcem a soudním exekutorem.

sídlo Praha:

Revoluční 13
110 00 Praha 1
 
Dobrovského 13
170 00  Praha 7
 
tel.:
+ 420 252 544 164
mobil:
+ 420 602 415 867
e-mail:
akhysky@akhysky.com
 

pobočka Chomutov:

Revoluční 48
430 01 Chomutov
 
mobil:
+ 420 602 415 867
e-mail:
akhysky@akhysky.com
 

Mgr. Vladimír Hyský

zapsán:

 • v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 3671 - jako advokát
 • v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR  - jako rozhodce pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv pod ev. č. 16