Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Hyský, Praha 1, Chomutov

Právní služby

Naše advokátní kancelář úspěšně poskytuje komplexní právní služby již od roku 1995. Tyto dlouholeté zkušenosti uplatňujeme zejména v oblasti občanského a obchodního práva. Právní služby poskytujeme jak obchodním společnostem, tak i jednotlivcům.

Přehled nejčastěji poskytovaných právních služeb:

Obchodní právo

Občanské právo

- Dluhy

- Nemovitosti

- Smlouvy

- Náhrada škody a pojistné události

 • náhrada škod při sportu
 • náhrada škod při zranění
 • náhrada škod při pochybení lékařů
 • pracovní úrazy
 • nemoci z povolání

- Dědictví

 • závěť - sepsání i změny
 • vydědění potomka

Rodinné právo

Bytová agenda

Exekuce, insolvence

 • exekuční návrhy
 • insolvence - oddlužení

Pracovní právo

Autorské právo

 • ochranná známka - přihlášení a ochrana
 • udělení patentu

Daňové právo

 • zastupování v daňových řízeních
 • zastupování před finančním úřadem, asistence při daňové kontrole

Konkurzní právo

 • zastupování věřitelů v konkurzních řízeních
 • činnost ve věřitelských orgánech

Trestní právo

 • obhajoby vybraných majetkových a hospodářských trestných činů
 • zastupování poškozených v trestním řízení

Správní právo

 • zastupování v obecném správním řízení
 • zastupování v řízení katastrálním a stavebním
 • zastupování v soudním řízení o přezkumu správních rozhodnutí

Zastupování před soudem

 • zastupování před soudy všech stupňů

Nový občanský zákoník

Dnem 31.12.2013 skončila platnost občanského zákoníku (z.č. 40/1964 Sb.), obchodního zákoníku (z.č. 513/1991 Sb.) a zákona o vlastnictví bytů (z.č. 72/1994 Sb.), ve kterých byl dosud upraven právní režim bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.

Ode dne 1.1.2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník (zák.č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ) a zákon o obchodních korporacích (zák.č. 90/2012 Sb., dále jen ZOK), které nahrazují původní právní úpravu.