Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Hyský, Praha 1, Chomutov

Vymáhání pohledávek a jiných dluhů

Naše advokátní kancelář úspěšně poskytuje právní služby již od roku 1995. Tyto dlouholeté zkušenosti uplatňujeme při vymáhání pohledávek a dluhů.

Legitimní právní cestou vymáháme a spravujeme všechny druhy pohledávek. Jedná se o komplexní právní proces od zaslání předžalobní výzvy až po podání exekučního návrhu na dlužníka.

Vymáhání pohledávek - dluhů

  • Hledáme možnosti pro mimosoudní uspokojení věřitelů, započtení pohledávek a další opatření.
  • Prověříme, zda dlužník vlastní majetek a je tedy vhodné podání žaloby.
  • Vyzveme dlužníka k dobrovolné úhradě dluhu zasláním předžalobní výzvy.
  • Pokud tak dlužník neučiní, přistupujeme k podání žaloby a vymáhání pohledávek soudní cestou.
  • Následně podáme exekuční návrh a předáme případ exekutorovi k vymožení pohledávky.
  • V některých případech je na dlužníky možné podat také trestní oznámení.

Výše uvedeným způsobem lze vymáhat zejména dlužné nájemné od tzv. "neplatičů", pohledávky z obchodních smluv i ze smluv o půjčce, uznání dluhu, směnky apod.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v aktivní součinnosti se soudním exekutorem.

Vymáhání výživného - alimentů

Náklady na práci advokáta i exekutora uhradí dlužník.

více informací

Vymáhání odstupného a mzdy

více informací

Kontaktujte nás:

mobil:
+ 420 602 415 867
e-mail:
akhysky@akhysky.com