Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Hyský, Praha 1, Chomutov

Právní služby pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (BD a SVJ)

Naše advokátní kancelář úspěšně poskytuje právní služby již od roku 1995. Tyto dlouholeté zkušenosti uplatňujeme při řešení komplexní právní agendy bytových družstev, společenství vlastníků jednotek i jednotlivých vlastníků nemovitostí.

Speciálně se zaměřujeme na právní problematiku bytů a nebytových prostor, a to v právním režimu vlastnictví i nájmu. Jedná se zejména o převody či pronájmy jednotek, privatizaci bytových domů, prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek (rozdělení budovy na bytové jednotky), založení bytového družstva či společenství vlastníků jednotek, změnu stanov, smlouvu o výstavbě, převody bytů do osobního vlastnictví, řešení nemovitostí zatížených exekucí nebo jinou právní vadou, vymáhání dlužného nájemného či příspěvků do fondů a podání žaloby na dlužníky - neplatiče, vypracování smlouvy o výstavbě a další související právní vztahy.

Poskytované právní služby pro bytová družstva a společenství vlastníků zahrnují též zastupování před soudy všech stupňů bez nutné osobní účasti klienta - členů výboru SVJ či představenstva BD, ať již jde o soudní řízení vedená např. s dlužníky - neplatiči nájemného či příspěvků do fondů nebo soudní řízení o zápis údajů do obchodního rejstříku.

Právní služby jsou SVJ a BD poskytovány v místě sídla advokátní kanceláře v Praze 1 a pobočky v Chomutově. Podstatnou část této právní agendy lze vést formou elektronické - online komunikace s klientem, což členům vedení bytového družstva či společenství vlastníků jednotek výrazně šetří čas.

Komplexní právní pomoc je poskytována v součinnosti s notářem, daňovým poradcem a soudním exekutorem bez dalších časových nároků pro členy vedení SVJ a BD.

Zvláštní zaměření právních služeb pro BD a SVJ:

 • změna stanov podle nové právní úpravy NOZ a ZOK více informací
 • právní pomoc při privatizaci bytových domů
 • převod družstevního podílu (členských práv a povinností)
 • žaloby na dlužníky a neplatiče nájemného a příspěvků do fondů
 • vymáhání pohledávek legitimní právní cestou v soudním či rozhodčím řízení více informací
 • sepis žalob a procesní zastupování v soudním či rozhodčím řízení
 • zápis údajů a změn do obchodního rejstříku včetně zastupování v soudním řízení
 • zakládání bytových družstev a společenství vlastníků jednotek
 • správa majetku - nájemní a další smlouvy k bytům a nebytovým prostorům
 • příprava podkladů a účast při jednání členské schůze bytového družstva a zasedání shromáždění vlastníků jednotek
 • korektura návrhů smluv o dílo
 • smlouva o výstavbě
 • sepis prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek
 • smlouvy o převodu jednotek - bytů z vlastnictví družstva do vlastnictví členů
 • zápisy právních vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí
 • zrušení a likvidace bytových družstev a další.

Advokát Mgr. Vladimír Hyský je zapsán v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR jako rozhodce pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv pod ev. č. 16.

Změna stanov BD a SVJ

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník. 

V souvislosti s touto zákonnou změnou provádíme aktualizaci zakladatelských listin. Jedná se o změnu stanov bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.

více informací

 

Odpovědnost členů výboru BD a SVJ

Několik poznámek k právní odpovědnosti členů vedení společenství vlastníků jednotek a bytových družstev z praxe naší kanceláře.

více informací