Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Hyský, Praha 1, Chomutov

Rozhodčí řízení, rozhodčí doložka

Naše advokátní kancelář úspěšně poskytuje právní služby již od roku 1995. Tyto dlouholeté zkušenosti uplatňujeme zejména v oblasti občanského a obchodního práva. Právní servis poskytujeme jak obchodním společnostem, tak i jednotlivcům.

Advokát Mgr. Vladimír Hyský je zapsán v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR jako rozhodce pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv pod ev. č. 16.

Rozhodčí řízení je alternativou k soudnímu řízení vedenému před soudy ČR.

Jedná se o praktické řešení majetkových sporů o peněžité plnění. Rozhodčí řízení je velmi efektivní cesta, jak lze za náklady srovnatelné se soudním řízením získat pravomocný a vykonatelný exekuční titul - rozhodčí nález nesrovnatelně rychleji (zpravidla do 1 měsíce). Tento rozhodčí nález plně nahrazuje obvykle zdlouhavě vydávaný rozsudek obecných soudů. V případě nesplnění povinnosti uložené žalovanému vydaným rozhodčím nálezem, lze okamžitě přistoupit k podání návrhu na zahájení exekuce na majetek povinného.

Možnost sjednat rozhodčí řízení jako procesní řešení případných majetkových sporů vzniklých z konkrétní smlouvy není spojeno s povinností předem platit žádné poplatky. Jedinou zákonnou podmínkou je zahrnutí tzv. rozhodčí doložky do textu uzavíraných smluv či sjednání samostatné rozhodčí smlouvy vedle uzavírané spotřebitelské nebo jiné smlouvy.

Rozhodčí řízení vedené v souladu se z.č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, je zcela legitimní zákonnou alternativou k soudnímu řízení před obecnými soudy.

Konkrétní podmínky vedení rozhodčího řízení

dle z.č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů naleznete zde:

Z důvodu garance Vaší smluvní právní jistoty nás laskavě předem kontaktujte k projednání obchodního záměru před uzavřením vlastní rozhodčí smlouvy či sjednáním rozhodčí doložky.